TOFU FRITTO

CHF 10.00

Tofu fritto saltato con funghi shitake e bambù.